OPPABP - OPPA-Inovace Budovy

Rozsah: 20 M
Počet kreditů: NE
Forma ukončení:
Inovace studijního programu Budovy a prostředí

Doba řešení projektu: 1.7.2013-28.2.2015
Projekt inovuje stávající studijní program Budovy a prostředí, který navazuje na bakalářské studijní programy Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství a příbuzné programy. Program je vyučován na Fakultě stavební ČVUT v Praze od školního roku 2007/2008 a vychovává ročně 70 až 80 stavebních inženýrů se zaměřením technická zařízení budov a konstrukce budov. Jejich uplatnění na trhu práce je převážně v konzultačních, projekčních a realizačních firmách. Zaměření programu umožňuje absolventům řešit kromě navrhování, realizace a provozování budov též v současnosti velmi aktuální otázky spojené s energetickými koncepty a audity budov, zpracování průkazů energetické náročnosti budov a certifikací budov.

Informace o Operačním programu Praha: WWW stránky ZDE


Projekt je v rámci ČVUT řešen ve spolupráci pracovišť K125 Technická zařízení budov a K124 Konstrukce pozemních staveb.

Přednášky


Garant předmětu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

  Téma Přednášející
1 Vytvoření nových studijních materiálů

Aktualita:
Autoři studijních materiálů byli vybráni. Tvorba elektronických studijních materiálů probíhá. Materiály budou po dokončení k dispozici na stránce předmětu.

Přehled vytvářených studijních materiálů: Informace pro autory:
Titulní stránka pro studijní materiály:
Skripta v programu Word
Prezentace v programu Powerpoint
Oficiální loga a šablony dokumentů projektu jsou zde.


doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
2 Podpora účasti na Letní škole TZB
Aktivita je zajišťována pracovištěm K125 Technická zařízení budov.

Aktualita:
Letní škola TZB proběhla 10-12.9.2014 v Českém Šternberku.

Účast byla podpořena z projektu OPPA.
WWW stránka letní školy ZDE.

Fotografie z Letní školy:

Do Letní školy jsou přijímáni studenti, kteří by v následujícím semestru měli zpracovávat diplomovou práci.Tato klíčová aktivita je zaměřena na podporu studentů, kteří budou vybráni k účasti na Letní škole TZB, pořádané v roce 2014 Katedrou Technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s organizačním garantem Společností pro techniku prostředí.
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
3 Odborná praxe studentů
Aktivita je zajišťována pracovištěm K124 Konstrukce pozemních staveb.

Aktualita:
Pracoviště K124 a K125 připravilo na leden 2015 odbornou exkurzi.

Vybraní studenti se zúčastnili exkurze do firmy ATREA.
4 Rozšíření vybavení pro odbornou výuku

Aktualita:
Zakoupeny byly dataloggery firmy Comet, čidla teploty, materiál pro laboratorní úlohy, ochranné pomůcky,software Dial.

Nedílnou součástí závěrečných prací většiny studentů programu Budovy a prostředí je experiment a pokročilé výpočetní modelování. Kombinace teoretického rozboru, výpočtů a experimentu vede k hlubšímu pochopení zpracovávaného tématu. V poslední době jsou experimentální činnost i pokročilé výpočetní modelování rozšiřovány do klíčových předmětů Specializovaný projekt 1 a 2, které předchází závěrečné práci. Výuka i závěrečné práce v rámci studijního programu Budovy a prostředí směřují ke správnému navrhování budov s komfortním vnitřním prostředím a zároveň nízkým nepříznivým dopadem na životní prostředí. Právě pro tyto účely jsou určena nakupovaná zařízení.
5 Vyzvaná přednáška prestižního zahraničního lektora
Aktivita je zajišťována pracovištěm K125 Technická zařízení budov.

Aktualita:
Přednáška proběhla 2.10.2014 v C215. Pozvánky na akci byly umístěny v tištěné formě v budově fakulty stavební. Studenti programu Budovy a prostředí byli informováni v průběhu výuky (prof. Karel Kabele).
Pozvánka na přednášku

Přednášejícím je profesor THAM KWOK WAI (Dr). Osobní profil přednášejícího je možné nalézt ZDE.
Profesor Tham Kwok Wai patří k předním odborníků v oblasti vnitřního prostředí budov a navrhování budov.

Přednáška-prof. Tham

Fotografie z přednášky:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
6
hd indian porn movies free download sunny leone blue film xxx free xxx sexy video indian sex xxx tube com sunny leone xxx fuck video www xxxx porn video sunny leone free download sex video www com english sex video xxx porno gratis com Mom and son sex in 69 position indian porn videos xnxx