129AT3 - Atelierová tvorba

Rozsah: 0+6
Počet kreditů:
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: A

Konzultační projekt vedený katedrou K129. Předpokládá se doplnění výuky předmětu TB2A o požadované rozšíření problematiky vzduchotechniky. Po dopracování návrhu ateliérů studenty bude jejich projekt konzultován směrem k vytvoření základní koncepce projektu TZB

Náplní ateliéru bude:
2. týden semestru: Distribuce vzduchu a její vliv na pobytovou zónu člověka

ZADÁNÍ TEXT
Zadání_DWG_Formát
Zadání_PDF_01
Zadání_PDF_02
Podklady výrobců - anemostat
Podklady výrobců - štěrbinové výústky
Podklady výrobců - velkoplošné výústky
Podklad - čtyřhranné výústky

4. týden semestru: Návrh dimenzí potrubí řešeného vzduchotechnického systému

Zadání úloha č.2
Řešený půdorys
Zadání úkol č. 2 - DWG

6. týden semestru: Úpravy vlhkého vzduchu ve vzduchotechnické jednotce

Prázdný Mollierův Diagram

8. - 10 týden semestru: Návrh VZT systému restaurace
Cílem následující úlohy je navrhnout koncepci a hlavní součásti systému nuceného větrání malé restaurace.
Postup:
  • stanovení průtoku přiváděného a odváděného vzduchu,
  • návrh koncepce systému,
  • návrh distribučních prvků pro přívod a odvod vzduchu,
  • rozvržení trasy potrubí,
  • volba vzduchotechnické jednotky,
PODKLADY - zadání, DWG podklady

12. týden semestru: Prezentace koncepce větrání projektu řešeného studentem v ateliéru


Garant předmětu: Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...