Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Pavla Pechová, Ph.D.
Ing. Pavla Pechová, Ph.D.
Místnost: A122
Telefon: 224 357 113
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace na konci semestru a ve zkouškovém období
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
26. 05. 2017 14:30 - 15:30 TB2A, AT3, TZP
30. 05. 2017 18:15 - 19:30 TB2A, AT3
01. 06. 2017 17:00 - 18:00 TB2A, AT3
05. 06. 2017 15:00 - 16:30 AT3

Cvičení: 

Informace o výuce

Pomůcky k předmětu TBA1 a TB2A:
Skripta - Energetické a ekologické systémy budov 1, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2005
Skripta - Energetické a ekologické systémy budov 2, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007
Internetový portál Tzb-info

Pomůcky k předmětu TZP:
Přednášky TZP (FSV)
Přednášky TZP (FEL)

Podmínky zápočtu TB2A:
- na cvičení je možná pouze 1 absence
- jednotlivé úlohy odevzdávat na následující hodině
- konečný termín pro odevzdání všech úloh - do 2.6.2017!!!


Věda a výzkum

Téma disertační práce: Požárně bezpečnostní zařízení a inteligentní budovy
Poslední aktualizace: 02. 06. 2017