Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Místnost: A227b
Telefon: +420 224 357 104
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace v semestru
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
pondělí 10:00 - 11:00  

Konzultace na konci semestru a ve zkouškovém období
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
20. 09. 2017 09:00 - 10:00  
25. 09. 2017 09:00 - 10:00  
02. 10. 2017 10:00 - 11:00 Zadání DP
Věda a výzkum
Poslední aktualizace: 15. 09. 2017