Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Místnost: A225
Telefon: 224 357 107
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace na konci semestru a ve zkouškovém období
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
15. 09. 2017 10:00 - 11:00 Přihlášky k DP, projekty, konzultace

Přednášky: Informace o výuce

Projekty:
Odevzdání projektů do konce 2 týdne výuky daného semestru.

Zadání projektů po individuální dohodě, rámcová témata jsou uváděna u jednotlivých předmětů.

Věda a výzkum
Reserach project are on the separate page.
Poslední aktualizace: 06. 09. 2017